โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ผู้บริหาร

นางวันเพ็ญ วิถีธรรม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สารประชาสัมพันธ์
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/06/2019
ปรับปรุง 12/01/2023
สถิติผู้เข้าชม 235884
Page Views 289477
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ ธาตุทอง บ่อทอง
2 โรงเรียนบ้านบึงตะกู ธาตุทอง บ่อทอง
3 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน ธาตุทอง บ่อทอง
4 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ธาตุทอง บ่อทอง
5 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฏร์บำรุง) ธาตุทอง บ่อทอง
6 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด บ่อกวางทอง บ่อทอง 038-0560822
7 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง บ่อกวางทอง บ่อทอง
8 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ บ่อกวางทอง บ่อทอง
9 โรงเรียนบ้านหนองยายเภา บ่อกวางทอง บ่อทอง
10 โรงเรียนบ้านคลองยาง บ่อทอง บ่อทอง
11 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฏร์อุปถัมภ์) บ่อทอง บ่อทอง
12 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ บ่อทอง บ่อทอง
13 โรงเรียนบ้านทับร้าง บ่อทอง บ่อทอง
14 โรงเรียนศรีมณีวิทยา บ่อทอง บ่อทอง
15 โรงเรียนบ้านทับสูง บ่อทอง บ่อทอง
16 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง บ่อทอง บ่อทอง
17 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ พลวงทอง บ่อทอง
18 โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร พลวงทอง บ่อทอง
19 โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน พลวงทอง บ่อทอง
20 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม พลวงทอง บ่อทอง
21 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส วัดสุวรรณ บ่อทอง
22 โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง วัดสุวรรณ บ่อทอง
23 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา วัดสุวรรณ บ่อทอง
24 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดสุวรรณ บ่อทอง
25 โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ เกษตรสุวรรณ บ่อทอง
26 โรงเรียนบ้านคลองโค เกษตรสุวรรณ บ่อทอง
27 โรงเรียนบ้านคลองปริง เกษตรสุวรรณ บ่อทอง
28 โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ เกษตรสุวรรณ บ่อทอง
29 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ เกษตรสุวรรณ บ่อทอง
30 โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ เกษตรสุวรรณ บ่อทอง
31 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย กุฎโง้ง พนัสนิคม
32 โรงเรียนปิยพรพิทยา กุฎโง้ง พนัสนิคม
33 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร กุฎโง้ง พนัสนิคม
34 โรงเรียนวัดนากระรอก ทุ่งขวาง พนัสนิคม
35 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) ทุ่งขวาง พนัสนิคม
36 โรงเรียนอนุบาลธนลักษณ์ นามะตูม พนัสนิคม
37 โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ นามะตูม พนัสนิคม
38 โรงเรียนบ้านสระนา นาวังหิน พนัสนิคม
39 โรงเรียนบ้านน้ำซับ นาวังหิน พนัสนิคม
40 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม นาวังหิน พนัสนิคม
41 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง นาวังหิน พนัสนิคม
42 โรงเรียนวัดนาวังหิน นาวังหิน พนัสนิคม
43 โรงเรียนวัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) นาเริก พนัสนิคม
44 โรงเรียนบ้านเนิน นาเริก พนัสนิคม
45 โรงเรียนวัดเนินสัก นาเริก พนัสนิคม
46 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา42 นาเริก พนัสนิคม
47 โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม นาเริก พนัสนิคม
48 โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า บ้านช้าง พนัสนิคม
49 โรงเรียนพระประสงค์ บ้านช้าง พนัสนิคม
50 โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) บ้านเซิด พนัสนิคม
51 โรงเรียนวัดบ้านศาลา บ้านเซิด พนัสนิคม
52 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร พนัสนิคม พนัสนิคม 038461000
53 โรงเรียนวัฒนานุศาสตร์ พนัสนิคม พนัสนิคม
54 โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส วัดหลวง พนัสนิคม
55 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พนัสนิคม
56 โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม
57 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม
58 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม 0959548557
59 โรงเรียนบ้านหนองขยาด หนองขยาด พนัสนิคม
60 โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ หนองขยาด พนัสนิคม
61 โรงเรียนบ้านทรายมูล หนองปรือ พนัสนิคม 038164439
62 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองปรือ พนัสนิคม
63 โรงเรียนวัดทรงธรรม หนองปรือ พนัสนิคม
64 โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) หนองปรือ พนัสนิคม
65 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว หนองเหียง พนัสนิคม
66 โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข หนองเหียง พนัสนิคม
67 โรงเรียนบ้านหนองข่า หนองเหียง พนัสนิคม
68 โรงเรียนวัดแปลงเกต หนองเหียง พนัสนิคม
69 โรงเรียนวัดหนองสังข์ หนองเหียง พนัสนิคม
70 โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ หนองเหียง พนัสนิคม
71 โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ หน้าพระธาตุ พนัสนิคม
72 โรงเรียนวัดบ้านกลาง หน้าพระธาตุ พนัสนิคม
73 โรงเรียนบ้านหนองพรหม หมอนนาง พนัสนิคม
74 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม หมอนนาง พนัสนิคม
75 โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม หมอนนาง พนัสนิคม
76 โรงเรียนวัดทุ่งเหียง หมอนนาง พนัสนิคม
77 โรงเรียนบ้านหนองยาง หมอนนาง พนัสนิคม
78 โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง(สว่างสุขุมสภาราษฎร์อุปถัมภ์) หมอนนาง พนัสนิคม
79 โรงเรียนวัดป่าแก้ว หัวถนน พนัสนิคม
80 โรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) หัวถนน พนัสนิคม
81 โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน พนัสนิคม
82 โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน หัวถนน พนัสนิคม
83 โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) หัวถนน พนัสนิคม
84 โรงเรียนวัดโคกเพลาะ โคกเพลาะ พนัสนิคม
85 โรงเรียนวัดเนินตามาก โคกเพลาะ พนัสนิคม
86 โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง ไร่หลักทอง พนัสนิคม
87 โรงเรียนอนุบาลประชาสงเคราะห์ พานทอง
88 โรงเรียนวัดบางนาง บางนาง พานทอง
89 โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส บางนาง พานทอง
90 โรงเรียนบ้านเนินถาวร บางนาง พานทอง
91 โรงเรียนบ้านบางแสม บางนาง พานทอง
92 โรงเรียนบ้านบางหัก บางหัก พานทอง
93 โรงเรียนวัดบ้านเก่า บ้านเก่า พานทอง
94 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ บ้านเก่า พานทอง
95 โรงเรียนวัดศรีประชาราม บ้านเก่า พานทอง
96 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ พานทอง พานทอง
97 โรงเรียนวัดพานทอง พานทอง พานทอง
98 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา พานทอง พานทอง
99 โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ พานทอง พานทอง
100 โรงเรียนวัดบ้านไร่ มาบโป่ง พานทอง
101 โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น มาบโป่ง พานทอง
102 โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม หนองกะขะ พานทอง
103 โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว หนองกะขะ พานทอง
104 โรงเรียนพานทอง หนองตำลึง พานทอง
105 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง หนองตำลึง พานทอง
106 โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย หนองตำลึง พานทอง
107 โรงเรียนวัดห้วยยาง หนองหงษ์ พานทอง
108 โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองหงษ์ พานทอง
109 โรงเรียนวัดโป่งตามุข หนองหงษ์ พานทอง
110 โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ หนองหงษ์ พานทอง
111 โรงเรียนวัดแหลมแค หน้าประดู่ พานทอง
112 โรงเรียนวัดเกาะลอย เกาะลอย พานทอง
113 โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน โคกขี้หนอน พานทอง
114 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ท่าบุญมี เกาะจันทร์
115 โรงเรียนบ้านสามแยก ท่าบุญมี เกาะจันทร์
116 โรงเรียนนันทวิทย์ ท่าบุญมี เกาะจันทร์
117 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ท่าบุญมี เกาะจันทร์
118 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) ท่าบุญมี เกาะจันทร์
119 โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
120 โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
121 โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง(ชื่นประชาราษฎร์บำรุง) เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
122 โรงเรียนวัดท่าบุญมี เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
123 โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
124 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
125 โรงเรียนบ้านแปลง เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
126 โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
127 โรงเรียนบ้านคลอง เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
128 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด(ประจวบอุปถัมภ์) เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
129 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
130 โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
131 โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
132 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร เกาะจันทร์ เกาะจันทร์