โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุรีพร ทองธรรมชาติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจันทร์ทิพย์ มาตราช
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกมลพร วัฒนธรรมากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3