โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวรุ้งทิพย์ นพศิริ
หัวหน้าสายชั้นป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวณัชริน กุลเตชะวณิช
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวภคมน สิทธิพันธ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3