โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวธัญญ์นรี สุขแจ่ม
หัวหน้าสายชั้นป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววรัญรดา ก้อนพรหม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกานต์พิชชา นิคมชัยประเสริฐ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3