โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ครูสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)

นางจันทณี สันติธรรมากร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพัชรา จันทกานนท์
ครูสอนภาษาจีน
หัวหน้าครูสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)

นางจันทนา สิริสัตตบุษย์
ครูสอนภาษาจีน

นางสาวอภิญญา ศิริวิชยาภรณ์
ครูสอนภาษาจีน

นางสาวนภัสสร ผสมทรัพย์
ครูสอนภาษาจีน

นางสาวเยี่ยนปิง เก๋อ
ครูสอนภาษาจีน

นางสาวหวี่เจีย ซู
ครูสอนภาษาจีน

นางสาวเหวินฮว๋า ซุน
ครูสอนภาษาจีน

นางสาวประภัสสร แก้วกิริยา
ครูสอนภาษาจีน

นางสาววรัชยา บุญนาค
ครูสอนภาษาจีน