โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางปวริศา นูพิมพ์
หัวหน้าสายชั้นป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนิตติญา จุกสีดา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศิริวรรณ ปัดโถม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3