โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563
https://drive.google.com/file/d/1M2xjcSV9C-Y9j95ID9swDWmZluhlPmk5/view?usp=sharing