โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวศิริกูร เวชกามา
หัวหน้าสายชั้นป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเกศรา อดิเรกศร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนิตยา เศรษฐกิตติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3