โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันและเวลาราชการ (อ่าน 1042) 06 ม.ค. 65
ประกาศ เลื่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 238) 11 มิ.ย. 64