โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (อ่าน 768) 14 มี.ค. 65
ประกาศผลนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 921) 03 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันและเวลาราชการ (อ่าน 1464) 06 ม.ค. 65
ประกาศ เลื่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 552) 11 มิ.ย. 64