โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ
10 พฤษภาคม 2566 นายปรีชา กาญจบัตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม นางรัฐศรัณย์ ตันบรรลือสุข ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองพนัสนิคม นำผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 4 โรงเรียน เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics & Phonics) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบุญญวิทยาคาร อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2566,15:14   อ่าน 26 ครั้ง