โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
10 มกราคม 2566 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ และห่างไกลยาเสพติด 2023年1月10日文益学校举办校内运动会。
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2566,13:07   อ่าน 133 ครั้ง