โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ภาพกิจกรรม
พัฒนาครูและบุคลากร
12 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบุญญวิทยาคารจัดอบรมครูเรี่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps สู่การสร้างนวัตกรรม และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2566,10:17   อ่าน 182 ครั้ง