โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ภาพกิจกรรม
รางวัลห้องสมุดระดับเหรียญทอง
โรงเรียนบุญญวิทยาคาร ได้รับรางวัลห้องสมุดระดับเหรียญทอง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในการประเมินการดำเนินงานและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556 ในวันที่ 12 กันยายน 2565 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร ขอขอบพระคุณท่าน ปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ที่ให้โอกาสโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมรับการประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดในครั้งนี้เป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,09:05   อ่าน 113 ครั้ง