โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ทัศนศึกษาทางวิชาการ ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2565,22:38   อ่าน 375 ครั้ง