โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ภาพกิจกรรม
ประกวดห้องสมุดมีชีวิต
2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร รับการประเมินห้องสมุดมีชีวิตโดยคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โรงเรียนบุญญวิทยาคารขอขอบคุณคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผอ.กรรณิกา แย้มงามผู้อำนวยการโรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน, ผอ.กนิษฐา คีรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาใหญ่, ผอ.รจสุคน ดีประดับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโอ่ง, ผอ.สายไหม ภารประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกุ่ม และ ศน.วรพิพัฒน์ สว่างใจ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 สำหรับข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2565,22:08   อ่าน 66 ครั้ง