โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ภาพกิจกรรม
ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
โรงเรียนบุญญวิทยาคาร ขอขอบพระคุณท่านศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ในโอกาสตรวจเยี่ยมความพร้อมของการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบุญญวิทยาคารจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะและแนวทางการป้องกันโควิด-19 ของ สบค.กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2565,22:06   อ่าน 16 ครั้ง