โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ภาพกิจกรรม
นิเทศการจัดการเรียนการสอนครู
21-22 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการวันเพ็ญ วิถีธรรม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสุรีพร ทองธรรมชาติ และครูภาษาอังกฤษ ร่วมกันนิเทศการจัดการเรียนการสอนโฟนิกส์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2, 5/2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสะกดอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,23:10   อ่าน 145 ครั้ง