โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
3 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศติดตาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี นิเทศติดตามการเปิดเรียนรูปแบบ On site และผสมผสาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 2 ของโรงเรียนบุญญวิทยาคาร ซึ่งผ่านการประเมินตามมาตรการ COVID-Free Setting โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดชลบุรี โรงเรียนบุญญวิทยาคารขอขอบคุณผู้อำนวยการ ลลิตา ธรรมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี นางสาวสุจริยา ขมสนิท และนางสาวชลภัทร วงค์ดนตรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2564,15:18   อ่าน 108 ครั้ง