โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ภาพกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
26 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสมฤดี สุขอุดม สาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนัสนิคม และคณะกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site อำเภอพนัสนิคม ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนบุญญวิทยาคาร ทางโรงเรียนขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2564,21:50   อ่าน 164 ครั้ง