โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ภาพกิจกรรม
พัฒนาครูปฐมวัย
27-28 ตุลาคม 2564 นางมณีนุช พูนสิน หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัยเป็นวิทยากรในการอบรมจินตคณิตให้กับคณะครูระดับปฐมวัยโรงเรียนบุญญวิทยาคาร 
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,22:15   อ่าน 8 ครั้ง