โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ภาพกิจกรรม
รับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
โรงเรียนบุญญวิทยาคารรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ขอขอบคุณคุณเบญจมาศ สิทธิโชคธรรม ผู้จัดการส่วนงานมวลชนสัมพันธ์
กลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะบี.กริมเพาเวอร์ ชลบุรี และผู้ประสานงานหลักโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเครือข่าย บี.กริม ชลบุรี
คุณปาลญา รัตนติน คุณกรวิชญ์ ณชิชานน และ วิทยากรหลัก ผอ.นงคลักษณ์ ฮวดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ ที่ให้เกียรติมามอบตราพระราชทาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564
ณ ห้องสมุดโรงเรียนบุญญวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2564,22:06   อ่าน 5 ครั้ง