โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิบุญญวิทยาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง และปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 ที่ชำรุด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบุญญวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2564,15:19   อ่าน 24 ครั้ง