โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ภาพกิจกรรม
ประชุมวางแผนบริหารจัดการโรงเรียน
นายวิจัย อัมราลิขิต ผู้จัดการโรงเรียนบุญญวิทยาคารพร้อมด้วยนายเสนีย์ ผดุงมาตรวรกุล และนายยุทธนา กีรติหัตยากร กรรมการสถานศึกษาร่วมประชุมคณะครูของโรงเรียนเพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบุญญวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2564,15:08   อ่าน 18 ครั้ง