โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
เกียรติบัตรสถานศึกษา
เกียรติบัตรสถานศึกษา
https://drive.google.com/file/d/1ELaUoIEiXMLXSRCQP7Es_53NNQy8jfjF/view?usp=sharing