โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
เกียรติบัตรครู
เกียรติบัตรครูระดับปฐมวัย ปี2560-2565
https://drive.google.com/file/d/1qCMpptKzp1ZxH5tm0o-Yk61Rj_mZHXyM/view?usp=sharing
เกียรติบัตรครูที่มีผลงานดีเด่นปี2560-2561
https://drive.google.com/file/d/1-GuFoV28dfanePIYHSyzuGcTsJYYKHFL/view?usp=sharing
เกียรติบัตรครูที่มีผลงานดีเด่นปี2562-2564
https://drive.google.com/file/d/1sfchUKpHUBmyKYiU4sK0FTzJh-cgbErM/view?usp=sharing