โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
เกียรติบัตรนักเรียน
เกียรติบัตรนักเรียนปี 2560
https://drive.google.com/file/d/1JJOkzg2sKXSAbmfKnvQEAdnPUbw6pI8w/view?usp=sharing
เกียรติบัตรนักเรียนปี2561-2562
https://drive.google.com/file/d/1lqGAx9Nl44Sb9_6FSxWpvp5e6UiPzx78/view?usp=sharing