โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ภาพกิจกรรม
ผลการทดสอบระดับชาติ O-net
โรงเรียนบุญญวิทยาคาร มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และขอชื่นชมนักเรียนที่มีผลการทดสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 3 คน และได้คะแนน 96.88 จำนวน 3 คน
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2566,14:26   อ่าน 32 ครั้ง