โรงเรียนบุญญวิทยาคาร
21 ถ.วัดโรมันคาทอลิก  ตำบลพนัสนิคม  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์โทรศัพท์ 038461000
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการสถานศึกษาตรวจรับงานการสร้างห้องน้ำ
โรงเรียนบุญญวิทยาคาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมูลนิธิบุญญวิทยา ได้จัดสร้างห้องน้ำนักเรียนเพิ่มอีกจำนวนสองหลัง เพื่ออำนวยความสะดวกและเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักเรียน ในปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย ห้องน้ำนักเรียนหญิงหนึ่งหลัง จำนวน 11 ห้อง ห้องน้ำนักเรียนชายหนึ่งหลัง จำนวน 5 ห้อง โถปัสสาวะจำนวน 7 โถ ซึ่งคณะอนุกรรมการในการตรวจงาน นำทีมโดยท่านวิจัย อัมราลิขิต ได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2564,15:26   อ่าน 37 ครั้ง